Universidade de Lisboa

Universidade Aberta

Universidade de Lisboa

Universidade de Lisboa

Universidade Católica Portuguesa

Universidade de Lisboa

Universidade Cidade de Macau

Bolseira de Doutoramento FCT/CCCM
Universidade de Lisboa

Bolseira de Doutoramento FCT/CCCM
Universidade de Lisboa

Bolseiro de Doutoramento FCT/CCCM
Universidade Nova de Lisboa