Universidade de Lisboa

Bolseira de Doutoramento FCT/CCCM
Universidade Nova de Lisboa

Bolseira de Doutoramento FCT/CCCM
Universidade Nova de Lisboa

Universidade de Lisboa

Universidade Católica Portuguesa

Bolseiro de Doutoramento FCT/CCCM
Universidade Nova de Lisboa

Universidade Católica Portuguesa

Universidade de Lisboa

Universidade de Copenhaga, Dinamarca

Universidade de Lisboa